Hva er Team Heggedal?

Noen av ungdommene i Team Heggedal på en tirsdagssamling.

I Heggedal kirke er vi heldige å ha en fantastisk ungdomsgruppe på rundt 30 ungdommer som heter Team Heggedal. Alle i Team Heggedal har gjennomført et minilederkurs (MILK) etter endt konfirmanttid. Vi samles fast hver tirsdag fra kl. 18:30 – 21:00 (dette ble endret fra og med 2018). Annenhver tirsdag er også konfirmantene med og da er medlemmene i Team Heggedal en uvurderlig ressurs inn i det arbeidet. Som hjelpeledere i gruppesamtaler, kor, band, dans, drama, solist, foto, media og lignende. De resterende tirsdagene har vi temasamlinger og sosiale samlinger. Terminlister for Team Heggedal finnes på denne linken. På sosiale samlinger finner vi som oftest på en felles aktivitet, som for eksempel «crazy banko», «kahoot» eller «boms og president». Om våren og sommeren er det også godt anlagt for uteaktiviteter som fotball, «kubb» og badminton.

Sammen med konfirmantene setter vi også hvert år opp en forestilling/musikal. Dette er både sosialt og gøy for både konfirmanter og ledere!

Her spiller vi Kahoot inne på Heggetun, en populær aktivitet på tirsdagssamlingene.

Flere av ungdommene i Team Heggedal deltar også på flere gudstjenester i løpet av året, som blant annet kveldsmesse, hvor de er tekstlesere, forsangere/solister, teknikere osv. Det er et viktig bidrag til gudstjenestene i menigheten.

Dette er noe av det vi gjør i tillegg til de faste tirsdagssamlingene:

 • Sommerleir i en uke sammen med konfirmantene på vakre Sjöviksgården i Sverige
 • Forestilling i august/september – satt opp sammen med konfirmantene
 • Turer i inn- og utland
 • Fellesarrangementer i regi av KFUK/KFUM
 • Kveldmesser siste søndag i måneden
 • Fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp
 • Andre former for dugnad til gagn for Team Heggedals arbeid
 • Gospelnight i Østenstad kirke arrangert av alle menighetene i Asker prosti
 • Sang kl. 14:00 på julaften i Heggedal kirke
Team Heggedal poserer med pokalen «årets kamprop» tidlig en lørdag morgen.

I tillegg til alt dette deltar Team Heggedal på flere arrangementer arrangert av «KFUK/KFUM ABK». Et av arrangementene er «Pysjcup» hvor nesten 400 ungdommer fra forskjellige menigheter i Asker og Bærum samles i Heggedal idrettshall for å spille volleyball en hel natt. I 2014 vant Team Heggedal begge cup-klassene «blod» og «tøffel». I 2015 vant vi prisen «årets kamprop». Du kan se video av kampropet på YouTube. «Blod-klassen» er for den som ønsker å spille for å vinne (blodig alvor!). «Tøffel-klassen er for den som bare har lyst til å spille for moro. Det blir også anholdt en andakt rundt kl. 2 på natten.

 

Høsten 2015 ble to av ungdommene, Simen og Simen, i Team Heggedal valgt inn i Heggedals menighetsråd. Denne høsten fikk også Heggedal menighet to nye ansatte, Magnus Pettersen Kjellin som er kapellan og Bodil Kvangarsnes som trosopplærer, som er i vikariat for Torbjørn. De kommer begge til å delta aktivt i Team Heggedal, noe vi ser frem til. På sidelinjen står fortsatt Anna Grønvik, prest, og Marianne Solheim, daglig leder, (Sammen med resten av Team Heggedal).

Grunnet omorganisering i kirken i 2016 ble Marianne vår nye trosopplærer og Bodil ble flyttet til Asker kirke, men skal fortsette å være med på tirsdagene frem til sommeren.

 

Styret

Styret er bestående av 7 ungdom fra Team Heggedal. Styret er med på planlegging og gjennomføring av tirsdagssamlinger, aktiviteter, turer, forestilling og andre ting vi gjør iløpet av et år.

Se medlemmene i styret på denne siden

 

Kort om menigheten

Bildet er tatt under et fotoprosjekt i mediegruppen.

Heggedal kirke er en langkirke fra 1931 i Asker kommune, Akershus fylke. Den tilhører Asker prosti, Oslo bispedømme.

Kirken er et tidligere kapell med 165 plasser. Kirken er helt lik, bortsett fra at den ble malt i 1950. Arkitekten er Fritz Holland. Kapellet stod ferdig i 1931 med tømmer fra Telemark og Skjellestad. Snekkerne kom fra Heggedal Trevarefabrikk. Bygningen er en langkirke som ble oppført med private midler. (Wikipedia, ingen forfatter, 11 nov 11, 00:04, https://no.wikipedia.org/wiki/Heggedal_kirke)

 

Følg oss gjerne på Instagram!  @teamheggedal

Meny


 • 📰 Nyheter
 • ✝️ Konfirmant
 • Reiser
 • MILK
 • ⚖️ Styret
 • Påskeovernatting
 • Nordmarkskapellet
 • MGP-fest
 • Annet
 • Gi en gave
 • ⭐ Alle mot 1 (2020)