En MILK-er i Heggedal kirke er en som er ferdig med sin konfirmasjonstid og ønsker å fortsette i fellesskapet vi har i kirken. MILK står for «Mini-Leder-Kurs». For å bli en MILK-er må man være med på 30 undervisningstimer, en weekend på Nordmarkakapellet og praksisoppgave med veiledning som handler om det å være en leder. Kurset holdes av trosopplærer og ledere i menigheten. Temaer som tas opp på kurset er: emner inne kristen tro, organisasjonsideologi, programarbeid, styrearbeid, lederrollen og noen tema fra elementær psykologi og pedagogikk.

Når kurset er ferdig er du med som leder i konfirmasjonsundervisningen og reiser på leir med konfirmantene. 🙂

Meny


  • MILK-weekend
  • Terminlister
  • MILKere
  • Milk-kurs