Informasjonskapsler

Ekomloven har en bestemmelse om vilkårene knyttet til lagring av opplysninger i kommunikasjonsutstyr – den såkalte «cookieparagrafen».

Team Heggedal har etter den nye loven plikt til å opplyse deg om hvilke informasjonskapslser vi benytter.

En informasjonskapsel, populært kalt cookie, er en liten fil som alle som surfer på internett kan motta fra ulike nettsider som besøkes. Kapslene lagres lokalt på harddisken din. Hensikten er at nettleseren skal kunne ivareta personlig informasjon fra forskjellige vevtjenere på nettet, for eksempel identifisering og sporing av brukernavigering.

Ved å gå inn og hente informasjon og/eller benytte tjenester på teamheggedal.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette vil medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Team Heggedal benytter disse informasjonskapslene:

Informasjonskapsel Beskrivelse
_stripe_mid Brukes av vår betalingsløsning «Stripe» til billettkjøp til forestilling.
frm_form Tredjepart «Formidable» som bruker cookies til å generere former og skjemaer på siden. Kan også bli brukt til å spore aktivitet på siden.

Informasjonskapsler for liker-knapp og kommentarboks fra Facebook kommer i tillegg.

 

Sletting av cookies

Du kan lese mer om hvordan du sletter cookies i din nettleser på nettvett.no

Personvernerklæring

1. Generelt om behandling av personopplysninger i Team Heggedal
All behandling av personopplysninger i Team Heggedal skal skje i tråd med norsk lovgiving. Dette innebærer å etterleve både personopplysningsloven og andre lover, såkalt særlovgivning, som regulerer virksomheten. For i praksis å kunne etterleve alle lovkrav er disse overført til interne krav, rutiner og retningslinjer i Team Heggedals interne styringsdokumentasjon.

Kjernevirksomheten i Team Heggedal, som er samlinger, turer og frivillig arbeid med konfirmanter, innebærer ikke omfattende behandling av personopplysninger. Hovedvekten av personopplysninger som behandles i Team Heggedal er påmeldte deltakere på turer eller andrearrangementer hvor det er frivillige som jobber eller deltar på arrangementet. Alle personopplysningene som behandles er nødvendige for å kunne levere de tjenestene som er lovpålagte eller hensiktsmessige for å kunne gjennomføre tjenesten på en god og sikker måte.

2. Behandlingsansvarlig
Team Heggedal, ved Heggedal menighet, er behandlingsansvarlig for alle personopplysninger som behandles av Team Heggedal.

3. Databehandlere
Team Heggedal benytter databehandlere. Databehandlerne innhenter, lagrer, eller behandler personopplysninger på annen måte, på vegne av Team Heggedal. Dette reguleres gjennom databehandleravtaler, som ivaretar alle lovmessige krav til slik databehandling.

4. Sikring av personopplysningene
Personopplysninger sikres til enhver tid etter gjeldene regelverk og beskyttes ut fra en vurdering av mulige konsekvenser for de registrerte. Team Heggedal har fokus på datasikkerhet og tilgangsstyring for personopplysninger, slik at opplysningene både er trygge og ikke eksponeres for andre enn de som har behov for det. Team Heggedal har implementert rutiner og prosesser som ivaretar de registrertes rettigheter og våre plikter.

Alle personopplysninger behandles og lagres innenfor EU-sonen. Våre dataservere ligger i Norge og Danmark.

5. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
All behandling av personopplysninger i Team Heggedal er hjemlet i norsk lovgiving. Dette kan være regulert direkte i personopplysningsloven eller i andre lover (særlovgiving).

6. Utlevering av personopplysninger
Helt nødvendige personopplysninger kan utleveres fra Team Heggedal til for eksempel: de som er medlem i Team Heggedal eller deltakere på arrangementer i regi av Team Heggedal, offentlige- eller andre aktører der dette er lovpålagt, til myndigheter, og til politiet ved anmeldelser eller når politiet selv ber om det.

7. Oppbevaringstid og sletting
Personopplysninger slettes innen rimelig tid når behandlingsgrunnlaget opphører eller når begrenset oppbevaringstid er lovregulert. Særlovgiving kan stille krav til oppbevaring, for eksempel regnskapslov eller arkivlov. Arkivsaker blir for eksempel oppbevart til de blir avlevert til Riksarkivet.

8. De registrertes rettigheter
Alle som er registrert med personopplysninger i Team Heggedal har rett til:

innsyn i egne personopplysninger
retting av feil i egne personopplysninger
sletting av egne personopplysninger dersom krav til formål ikke lenger er oppfylt, og det ikke er lovkrav/lovhjemmel til fortsatt oppbevaring.