Styret

Styret er bestående av 7 ungdom fra Team Heggedal. Styret er med på planlegging og gjennomføring av tirsdagssamlinger, aktiviteter, turer, forestilling og andre ting vi gjør iløpet av et år.

Per 01. januar 2019 er styret for 2019 bestående av:

  • Per Alexander Uldalen – Styreleder
  • Kristoffer Godheim – Nestleder
  • Sebastian Otterstad
  • Henriette Fjeld
  • Johanne Selvig
  • Johanne Grønlund
  • Helene Ramstad (permisjon)
  • Marianne Solheim – Menighetspedagog (ansatt rep.)
  • Kristofer Mathias Staxrud – Ungdomsarbeider (ansatt rep.)

Konstituering av styret for 2020 skal skje i desember 2019, eller senest ved utgangen av januar 2020. Stytemedlemmene sitter i ett år av gangen.

Møtereferater