Styret

Styret er bestående av 7 ungdom fra Team Heggedal. Styret er med på planlegging og gjennomføring av tirsdagssamlinger, aktiviteter, turer, forestilling og andre ting vi gjør iløpet av et år.

Per 22. august 2023 er styret for 2023 bestående av:

 • Kenneth Bjørklund – Styreleder
 • Ikke besatt – Nestleder
 • Bethina Solum
 • Emil Bjølgerud
 • Henriette Fjeld – Ungdomsarbeider (ansatt rep.)

Konstituering av styret for 2024 skal skje i desember 2023, eller senest ved utgangen av januar 2024. Styremedlemmene sitter i ett år av gangen.

Møtereferater


 • 2023
 • 2022
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011