Styret

Styret er bestående av 7 ungdom fra Team Heggedal. Styret er med på planlegging og gjennomføring av tirsdagssamlinger, aktiviteter, turer, forestilling og andre ting vi gjør iløpet av et år.

Per 11. desember 2017 er styret for 2018 bestående av:

  • Simen Udnes – Styreleder
  • Kenneth Bjørklund – Nestleder
  • Silje Funderud
  • Kristine Ramstad
  • Sondre Almerud Øy
  • Helene Ramstad
  • Per Alexander Uldalen
  • Marianne Solheim – Menighetspedagog (ansatt rep.)
  • Kristofer Mathias Staxrud – Ungdomsarbeider (ansatt rep.)

Konstituering av styret for 2019 skal skje i desember 2018, eller senest ved utgangen av januar 2019.
 

Møtereferater