Styret

Styret er bestående av 7 ungdom fra Team Heggedal. Styret er med på planlegging og gjennomføring av tirsdagssamlinger, aktiviteter, turer, forestilling og andre ting vi gjør iløpet av et år.

Per 25. august 2020 er styret for 2020-21 bestående av:

 • Henriette Fjeld – Styreleder
 • Kristoffer Godheim – Nestleder
 • Magnus Aksnes
 • Vilde Bull
 • Ulla Emilie Fossum
 • Marianne Solheim – Menighetspedagog (ansatt rep.)
 • Kristofer Mathias Staxrud – Ungdomsarbeider (ansatt rep.)

Konstituering av styret for 2020 skal skje i desember 2019, eller senest ved utgangen av januar 2020. Stytemedlemmene sitter i ett år av gangen.

Møtereferater


 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011