Konfirmasjon 2016

Velkommen til konfirmasjon i 2016 i Heggedal kirke. Her kan du lese om opplegget vårt.

Tirsdag 27. oktober kl. 18.00 er det informasjonsmøte om konfirmasjon 2016 i Heggedal kirke. Møtet er for både konfirmanter og foreldre. Ta med til møtet kopi av dåpsattesten, evt fødselsattest om man ikke er døpt. Påmelding vil skje online etter informasjonsmøtet.

Du er velkommen til å delta i konfirmantopplegget selv om du ikke er døpt. Hvis du vil bli konfirmant, legger vi til rette for dåp i løpet av selve konfirmasjonstiden.

VIKTIGE DATOER:

Presentasjonsgudstjeneste søndag 22. november 2015 kl. 19.30. Presentasjon av alle konfirmantene i en kveldsgudstjeneste. Foreldrene må gjerne også komme!
Første samling 19. januar 2016 kl. 19-21.30
Vandring og konfirmantleir uke 27 (2. -9. juli 2016)
Øvelsesdag til musikal 28. august 2016
Musikalhelg 3. og 4. september 2016
Konfirmasjon lørdag 10. september kl. 11, 13 og 15 og søndag 11. september kl. 11 og 13.
Det er laget en invitasjonsbrosjyre om konfirmant 2016 i Heggedal kirke. Den er sendt i posten til medlemmer og tilhørende i Heggedal sokn. Brosjyren kan leses her

Påmelding skjer her:

https://minkirkeside.no/Asker

NB! Du må velge Heggedal sokn dersom du vil konfirmere deg i Heggedal kirke, ikke det soknet du vanligvis hører til.

Her kan du se en liten film om de store spørsmålene vi jobber med i konfirmasjonsåret.