Dato Tid Type samling Tema
Tirsdag 14. januar 19.00-21.30 Konf.samling 1 Kirken min, gudstjenesten, bli kjent
Tirsdag 28. januar 19.00-21.30 Konf.samling 2 Dåp, skapt i Guds bilde
Tirsdag 11. februar 19.00-21.30 Konf.samling 3 Bibelen, Guds ord eller menneskers ord?
Tirsdag 25. februar 19.00-21.30 Konf.samling 4 Nattverd, fellesskap, bønn
Tirsdag 11. mars 19.00-21.30 Forestilling Vi ser forestillingen til Kulturbedriften 2014 ved Hovedgården u.skole
Tirsdag 25. mars 19.00-21.30 Konf.samling 5 Besøk fra Kirkens Nødhjelp/Changemaker
Tirsdag 8. april 17.00-20.00 Innsamlingsaksjon Fasteaksjonen. Sammen med nærmere 40 000 konfirmanter over hele landet går vi med bøsser og deltar i Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon «Sammen forandre». Se www.fasteaksjonen.no
Tirsdag 22. april 19.00-21.30 Konf.samling 6 Påske, Jesus – hvem er han?
Søndag 27. april 16.00-21.00 Gospelnight i Østenstad kirke Vi møter konfirmanter og ungdommer fra de andre menighetene i Asker til en felles ettermiddag og kveld med forskjellige aktiviteter, mye sang og
Tirsdag 6. mai 19.00-21.30 Konf.samling 7 Vi jobber med musikalen
Tirsdag 20. mai 19.00-21.30 Konf.samling 8 Vi jobber med musikalen
Tirsdag 3. juni 19.00-21.30 Konf.samling 9 Pinse, Den hellige ånd
Vi jobber med musikalen
Tirsdag 10. juni 19.00-20.00 FORELDREMØTE FOR FORELDRE OG KONFIRMANTER, om leir og konfirmasjon
Tirsdag 17. juni 19.00-21.30 Sommeravslutning for Team Heggedal og konfirmantene

Lørdag 28.juni-lørdag 5.juli – Konfirmantleir på Sjöviksgården 🙂

Tirsdag 19. august 19.00-21.30 Musikaløving
Søndag 24. august 14.00-19.00 Musikaløving
Tirsdag 26. august 19.00-21.30 Kappeprøving Kappeprøving og øving til musikal, mimrekveld?
Lørdag 30. august 11.00-15.30 Generalprøve Musikaløving og generalprøve
Søndag 31. august 17.00 MUSIKAL
Søndag 31. august 19.30 MUSIKAL

 

Lørdag 6. september 11.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Lørdag 6. september 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Lørdag 6. september 15.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 7. september 13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste