Gudstjenester og gudstjenesteoppgaver

Alle konfirmantene skal være med på minst 8 gudstjenester i løpet av konfirmasjonstiden.
Presentasjonsgudstjenesten dere var på 23.nov regnes som en av disse.
I tillegg er konfirmantene satt opp til å være med som gudstjenestehjelpere i grupper av 2-4 en gang i løpet av året. Denne gudstjenesten regnes også som en av de 8. Resten må dere velge selv, enten her i Heggedal eller andre steder i Asker eller landet for øvrig.

 

På de selvvalgte gudstjenestene skal det fylles ut et skjema, det kan finnes i våpenhuset i Heggedal kirke eller på www.heggedalkirke.no Det er lurt å ha skjemaet og en penn med seg fra starten av gudstjenesten, da er det lettere å fylle ut 🙂 Prøv gjerne å gå på forskjellige slags gudstjenester, siste søndag i måneden har vi f.eks. kveldsgudstjeneste kl 19.30 med band og forsangere.

 

Oppgaver for gudstjenestehjelpere

Kan være: tenne lys, helle i dåpsvannet, lese en bønn eller tekst, ønske velkommen i døren m.m.
Ingen skal gjøre noe de ikke vil, men alle må hjelpe til med noe 🙂
Ta på pene klær, ikke for kort eller utringet, ikke hullete eller treningstøy/koseklær.

 

Fordeling gudstjenestehjelpere

Alle gudstjenestene begynner kl 11, men de som er satt opp må komme kl 10.15 for å gå igjennom oppgavene. Hvis dere bytter må dere gi beskjed til Anna på sms eller e-post (97064642, anna.gronvik@asker.kirken.no)

 

18. januar

Christoffer M. Nielsen
Sondre Bader Wang
Sander Vian

 

1. februar

Per Victor Kaarmo
Marius T. Hansteen
Lone Heggtveit
Victoria Evensen

 

8. februar

Regine Gude
Solveig Mørch-Jensen
Maren Kaarmo
Jeanett Huseby

 

8. mars

Synnøve W. Jacobsen
Rebekka Olsen
Henriette Hagfonn
Thea Kvinnegard

 

22. mars

Sivert Simonsen
Martine G. Aksnes
Silje Poverud
Markus Jordet

 

19. april

Johanne Sollie
Nanna Christina Jensen
Emilie Rørvik
Charlotte Olsen

 

3. mai

Thomas Olsen
Rune Ingebretsen
Maja Elise Håkonsen
Eli Signe Kvaale

 

7. juni

Oscar Elias Iversen
Sigurd L. Tjelle
Sara N. Tyribakken
Nathalie O. Lier

 

14. juni

Tinius Bull
Celine Brekke Orlin
Christoffer C. Nilsson
Johannes G. Aksberg

 

16. og 23. august

Eventuell oppsamlingsheat