DSC_9857

Konfirmasjon 2017

Velkommen til konfirmasjon i 2017 i Heggedal kirke. Her kan du lese om hva konfirmasjonstiden innebærer.

 

  • Spennende undervisning
  • Musikal med Team Heggedal
  • En ukes sommerleir med bl.a. tur til Liseberg
  • Mulighet for lederkurs etter endt konfirmasjonstid
  • Solidaritetsaksjon for Kirkens Nødhjelp
  • Møte med ungdommer i Team Heggedal

Undervisning og musikal
Konfirmasjonsundervisningen foregår på tirsdager, i snitt annenhver uke fra januar til september. Første halvdel av konfirmanttiden vil bestå av undervisningssamlinger med temaer fra kristendommen, andre halvdel vil vi arbeide frem mot en musikal vi setter opp sammen med Team Heggedal.

Her kan du se to filmer om de store spørsmålene vi jobber med i konfirmasjonsåret. Film 1 Film 2

Infomøte
Torsdag 9. juni kl. 18.00 er det informasjonsmøte om konfirmasjon 2017 i Heggedal kirke. Møtet er for både konfirmanter og foreldre.

Ikke døpt?
Alle som ønsker det kan delta i konfirmantundervisningen, men den som vil konfirmeres må være døpt. Er du ikke døpt, kan du bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Den som vil døpes har en liten dåpssam­tale med presten, og selve dåpen skjer vanligvis i en gudstjeneste som er tilrettelagt for ungdommer. Dåp av ungdommer i konfirmanttiden er ikke uvanlig og skjer stadig oftere.

Viktige datoer:

  • Bli kjent-dag søndag 30. oktober 2016.
  • Første samling tirsdag 17. januar
  • Vandring og konfirmantleir uke 27 (1. -8. juli 2017 – obligatorisk, hold av datoen!)
  • Musikalhelg 2. og 3. september 2017

Konfirmasjonsdatoer:
Vi har konfirmasjonsgudstjenester lørdag 9. og søndag 10. september 2017. Det vil være flere gudstjenester begge dagene. I registreringen velger dere ønsket dato og tidspunkt. Endelig fordeling vil være klar på nyåret 2017

Informasjonsbrosjyre:
Det er laget en invitasjonsbrosjyre om konfirmant 2017 i Heggedal kirke. Den er sendt i posten til medlemmer og tilhørende i Heggedal sokn. Brosjyren kan leses her

Påmelding skjer her:

https://minkirkeside.no/Asker (Linken åpner 25. april 2016)

Påmeldingsfrist 18. september 2016

NB! Du må velge Heggedal sokn dersom du vil konfirmere deg i Heggedal kirke. Ønsker du å konfirmere deg i en annen kirke enn Heggedal må du gjøre avtale med denne kirken før du registrerer deg.

 

Velkommen som konfirmant i Heggedal kirke!