Gladnyhet! ?

Kirken åpner sakte men sikkert opp igjen etter retningslinjer fra myndighetene.

Førstkommende tirsdag (19/5) kl. 18:30 arrangerer vi første TH-samling på Heggetun etter stengningen. Følg med på Facebook/SMS for viktig informasjon.

❗ Det er viktig at alle deltakere på våre arrangementer leser og gjør seg kjent med de lokale og nasjonale retningslinjene, beredskapsplanen og smittevernveilederen til en hver gjeldende tid.

Lokal beredskapsplan

Smittevernveileder