Fra kirkens Nødhjelps fasteaksjon i 2014.

Stor takk til bøssebærerne og alle dere som ga en gave! Tirsdag 24.mars deltok konfirmantene og Team Heggedal i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som mål å samle inn penger til de som trenger det mest, og å forandre årsaker til nød gjennom beslutningspåvirkning. Aksjonen har vært arrangert siden 1967. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden. Gjennom menighetene i Norge og partnere i sør jobber vi sammen for å bekjempe fattigdom og urettferdighet. Tema for årets aksjon var vann og klima.

Per 25.mars er den totale innsamlingssummen for hele landet på nærmere 10 millioner kroner.

Eksempler på hva din støtte er verdt:

200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.
400 kroner gir flomsikring av et hus.
1000 kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!