Spennende resultat i menighetsrådsvalget i Heggedal

Simen Westegaard Larsen

Fra Team Heggedal stilte både Simen Westegaard Larsen og Simen Udnes til valg for menighetsrådet. Resultatet finner du litt ned på denne siden 🙂

Ikke fullt så mange som vi hadde tenkt, valgte å bruke stemmeretten sin i Kirkevalg 2015, men et spennende valg ble det!

I Heggedal sokn var det kun 16,24 % av de stemmeberettigede som valgte å bruke stemmeretten sin. Det er en oppgang på 3 % fra kirkevalget i 2011, men en langt lavere prosent enn det vi antok. Saken som engasjerte flest av dem som valgte å avgi stemme, var saken om likekjønnede skal få gifte seg i kirken. Resultatet fra Bispedømmerådsvalget telles opp sentralti bispedømmet og blir ikke kunngjort før om noen dager.

Få unge stemmer

Simen Udnes

Bare 23 velgere under 18 år avla stemme på tross av at vi åpnet opp for forhåndsvalg på en Team Heggedal samling. Vi mottok 49 forhåndsstemmer i Heggedal og det er en klar økning fra tidligere år. Likevel var det ikke mer enn til sammen 547 velgere som valgte å stemme.

Ungt, nytt menighetsråd

Mange hadde brukt muligheten til å rette på nominasjonskomiteens liste hvor man kunne kumulere inntil tre kandidater. Dette resulterte i at de to yngste på listen endte på topp av listen når alle stemmene var telt opp. Den opprinnelige listen over kandidater finner du her og nedenfor ser du hvordan det kommende menighetsrådet ser ut i Heggedal:

Simen Westegaard Larsen – 648 stemmer
Simen Udnes – 635 stemmer
Kjell Vidar Jørgensen – 626 stemmer
Aud Bjørndal-Riis – 601 stemmer
Ragnhild Øvland – 594 stemmer
Ole-Johnny Yggeseth – 593 stemmer

Vara:
Svein Arne Nesset – 591 stemmer
Kristine Prestvik Lande – 564 stemmer
Ragnhild Løvdal Tellefsen – 563 stemmer
Ekatarina Johnsen – 551 stemmer
Jan Arvid Guldbrandsen – 548 stemmer
(Karin Engene – 546 stemmer)
Det nye menighetsrådet blir presentert i gudstjeneste 1. november og har sitt første møte i etterkant av gudstjenesten hvor første oppgave blir å konstituere seg.

 

Denne saken ble først publisert på menighetens hjemmesider. Du kan lese denne saken her.