3.–7. juli var 27 konfirmanter og 21 ungdomsledere igjen samlet på sommerleir på leirstedet Sjöviksgården i Sverige.

Årets leir-vær var regntungt og vått, men det satte overhodet ikke en demper på stemningen i leiren. Sammen har vi både lekt, danset og sunget og skapt nye gode relasjoner og vennskap.

Konfirmantene har fått være med på alt fra undervisning til kampkveld, Liseberg, festkveld og gudstjeneste – og kanskje blitt enda mer kjent med seg selv og med Gud?

Våre ungdomsledere har på mesterlig vis lagd og gjennomført flere av aktivitetene denne uken, og fått bli godt kjent med lederrollen sin og utfordret både egne grenser og konfortsone i trygge rammer.

Siste dagen på leir glimtet også solen og varmen med sitt åsyn og var som en stor takk og belønning til en så fantastisk gjeng som disse ungdommene er.

 

Simen Udnes, Leirsjef