Søndag 13. mars arrangerer Heggedal menighet fasteaksjon med innsamling til Kirkens Nødhjelp. Det er obligatorisk for menighetens komfirmanter, men vi trenger flere bøssebærere. Har du lyst på en søndagstur med mening? Meld deg til tjeneste til Marianne Solheim, marianne.solheim@asker.kirken.no.

Det er først gudstjeneste kl. 11.00 til ca. kl. 12.00, så blir det en kort innføring i det å være bøssebærer i kirken før utsendelse. Vi regner med å være ferdig ca. kl. 15.00. Det er kake, saft og kaffe til alle som kommer og er bøssebærere.

 

Gå til Facebook arrangement

square-facebook-512