Alle ledere over 18 år som skal være med på sommerleir i Sverige må ha gyldig politiattest før avreise.
Du må søke om politiattest SENEST 31. mai 2023!
Bruk veilederen under for å søke om politiattest:
Politiattest
Jeg er..

Instruksjoner

Velg et alternativ over for å starte veilederen.

Instruksjoner

1. Last ned vedlegget Heggedal_politiattest_over_18_2023.pdf og fyll ut skjemaet.
2. Gå til denne adressen: https://attest.politiet.no/ og logg deg inn med BANKID.
3. Trykk Søk om en attest
4. Fyll ut personlig informasjon.

Formål med attesten velger du Tros- og livssynssamfunn to (2) ganger!

Last deretter opp bekreftelsen på formålet (skjemaet du fylte ut i steg 1).

Til slutt sender du inn søknaden.

Du er nesten ferdig!

Nå må du vente til du får politiattesten tilsendt til deg i din digitale postkasse, normalt sett innen to ukers tid.

Har du ikke en digital postkasse vil den bli sendt fysisk til deg via posten (dette kan da ta noe lengre tid før du mottar det).

Når du mottar politiattesten, skal du vise denne frem til Henriette eller Simen. Alternativt kan du sende den til oss men vi tar ikke vare på politiattesten, men må kun få se den én gang før den deretter slettes.

Instruksjoner

1. Last ned vedlegget Heggedal_politiattest_foresatte.pdf .

Fyll den deretter ut sammen med din foresatte, som også må signere på skjemaet.
2. Gå til denne adressen: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett og trykk "Søk politiattest eller sjekk status".

Logg deg inn med BANKID.
3. Trykk Søk om en attest
4. Fyll ut personlig informasjon.

Formål med attesten velger du Tros- og livssynssamfunn to (2) ganger!

Last deretter opp bekreftelsen på formålet (skjemaet i steg 1).

Til slutt sender du inn søknaden.

Du er nesten ferdig!

Nå må du vente til du får politiattesten tilsendt til deg i din digitale postkasse, normalt sett innen en ukes tid.

Har du ikke en digital postkasse vil den bli sendt fysisk til deg igjennom posten (dette kan ta noe lengre tid før du mottar det).

Når du mottar politiattesten, skal en kopi av denne overleveres til Marianne Solheim. Attesten vil bli lagret på et hemmelig og tilgangsbegrenset datasystem internt i kirken, slik at kun få og helt nødvendige personer har tilgang til å behandle disse opplysningene.

Instruksjoner

Du skal ikke søke om politiattest 😉

...kun de som er over 18 år trenger å gjøre dette!

Grunnen til at vi nå ber alle ledere om å søke om politiattest, er fordi at loven krever at alle personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige, eller personer med utviklingshemming, har fremlagt en gyldig politiattest på formålet.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Simen.